Æresmedlemmer

I forbindelse med generalforsamlingen blev Anna og Jens Jørgensen, Ødis udnævnt til æresmedlemmer af Avlsforeningen Blonde d'Aquitaine Danmark.

Udnævnelsen sker med baggrund i Anna og Jens's mangeårige indsats i foreningen, som bestyrelsesmedlem og formand og senest som regnskabsfører for foreningen.