Kontingent

På generalforsamlingen i 2014 fremsatte bestyrelsen forslag til kontingent for 2015.

Forslaget blev vedtaget og kontingentet for 2015 udgør:

  

  • 0 - 2 køer betales 300 kr./år
  • 3-5 køer betales 500 kr./år
  • 6-10 køer betales 800 kr./år.
  • 11 køer og derover betales 1.200 kr./år

Ægtefæller/samboende kan tegne fuldgyldigt medlems skab til 300 kr./årligt forudsat, at der allerede eksisterer et medlemsskab på adressen.

 

BLADKONTINGENT:

For interesserede er det muligt at abonnere på bladet "BLONDEN" til en pris af 300 kr. årligt, men vedkommende må ikke være aktiv Blondeavler og har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

 

Priserne er excl. moms