Salgsliste køer

Ckr-dyrnr.

S-indeks 

Fødselsdato Far                     Morfar              

Tlf. nr. 

Stambogsførte køer          
41380-02851 101 (32) 12.01.2011 GG Dijon GG Robinson 2114 0325
72459-00439 113 (40) 25.09.2011 Dragueur Leo 2176 8444
95285-00003 117 (35) 18.07.2012 Dragueur Nørkær Isak 2176 8444
95285-00007 111 (29) 04.05.2013 Dragueur Tokapi 2176 8444
95285-00010 123 (28) 05.02.2014 Rubio Leo 2176 8444
70917-00159  103 (41) 08.05.2011  Nygaarden Urban  Poll Polar 2033 9883