Kåring

 


Praktiske forhold

Dyrene skal ved bedømmelsen være bundet op eller gå i bokse, så de er lette at komme til. Underlaget skal være jævnt og tørt. Der bedømmes renracede køer og tyre. Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle ved bedømmelsen. Hundyr skal være mindst én måned fra kælvning. Det anbefales at man bedømmer 1., 2. og 3. kalvs køer.

 

Få kåret dyrene i din besætning! 

Der er flere fordele ved at få kåret køerne og tyrene i din besætning. Er du i tvivl så kontakt kåringsdommerne eller avlsudvalget og få en snak om kåring.

Har du lyst til at få kåret, er det altså nu, du skal tilmelde din besætning! Vær opmærksom på at selvom du tidligere har fået kåret eller på anden måde, mener at være tilmeldt kåring, skal du alligevel tilmelde dig igen.


Besætningsbedømmelse
Det mest retvisende af besætningens og dyrenes niveau fås ved at kåre alle dyr i besætningen.

 

Aktive Avlsbesætninger

Avlsbesætninger der følger vejeprogrammet og samtidig kårer alle køer i besætningen godkendes som Aktive Avlsbesætninger.

 

Pris:              Grundbeløb 435 kr. + 63 kr. pr. dyr + moms. (priser gældende for 2015).
Betingelser: Alle køer og avlstyre i besætningen skal bedømmes.

Enkeltdyrs bedømmelse
Pris
:              Grundbeløb 425 kr. + 100 kr. pr. dyr + moms (priser gældende for 2014).

 

Bedømmelse af tyre på individprøvestationen i Aalestrup

Pris:              135 kr. pr. tyr + moms (priser gældende for 2014)

 

Et nyt kåringssystem tages i anvendelse i foråret 2014.  

Der er væsentlige ændringer i forhold til det tidligere system mht. egenskaber og placering af egenskaber i krop, muskelfylde og lemmer. Desuden bliver yveregenskaber kåret fremover. Landskonsulent, Jørgen Skov Nielsen har skrevet en artikel om det nye system, som har været bragt i de fleste raceblade. 

Systemet har stadig enkelte hjørner som mangler at blive gjort færdige, men vi vælger alligevel at starte med at anvende systemet nu, fordi det er lang tid siden sidste kåringsrunde. Registrering af de lineære egenskaber fungere, men beregningen af krop, lemmer, muskelfylde og helhed er ikke funktionelt endnu. Det betyder, at der IKKE vil blive udskrevet hverken lineære registreringer og eller krop, lemmer, muskelfylde og helhed ved kåringsbesøget. Som kompensation vil disse tal blive eftersendt 1-2 måneder efter kåringsbesøget.