Indeksberegning

Dataregistrering og beregning af indeks

 

Det danske avlsarbejde bygger på omfattende dataregistrering.

Disse samles alle i KVÆGDATABASEN, og ud fra denne, beregnes alle avlsværdital. Danske avlsværdital offentliggøres altid som et indeks, hvor 100 angiver racens nuværende gennemsnit for den givne egenskab.

Samtlige indekser er standardiseret og beregnes efter "ANIMAL MODEL". I denne indgår både dyrets egne præstationer og ophavets avlsværdi og afstamningsforhold.

Et standardiseret avlsværdital betyder, at alle indeks har en standardafvigelse på +/-10. Indenfor 90-110 skal der på denne måde findes 2/3 af racens dyr, mens der kun skal findes ca. 2%, der ligger under 80 eller over 120.

For Blonde d’Aquitaine er individafprøvning af de bedste tyrekalve en meget vigtig hjørnesten. Disse kalve bliver udtaget og godkendt ud fra deres avlsmæssige værdi og eget eksteriør.

Avlsforeningen har for nuværende et behov for at få afprøvet 10 tyrekalve om året.

Når kalvene er vurderet af bestyrelsen, kan de indsættes på Individprøvestationen "AALESTRUP". Kalvene indgår i prøven 7½ mdr. gamle, og afslutter prøven 12 mdr. gamle.

I afprøvningsperioden fastlægges den daglige tilvækst, kødarealet i rygmusklen samt dyrets fodereffektivitet. Umiddelbart før kalvene forlader "AALESTRUP", kåres de af foreningen.

Under opholdet på Aalestrup vurderes dyrets temperament løbende.

Det er avlsforeningens holdning, at der ad denne vej findes 1-2 tyre/årgang, der kan indgå i foreningens ungtyreprogram.

Kalve, der godkendes til indsættelse på "AALESTRUP" kan i øjeblikket opnå et tilskud på kr. 3.000 der henholdsvis kommer fra Avlsforeningen og Viking Danmark, hvilket reducerer afprøvningens pris.

I besætningerne er det en væsentlig ting at deltage i racens vejeprogram. Kalvene vejes ved fødsel, ved 200 dage, og når de er et år gamle.

Data fra disse vejninger benyttes bl.a. til at fastlægge dyret egne værdier og moderdyrets anlæg for vækst og mælkeydelse.

De øvrige indekser, der angiver værdien af slagtekvalitet, frugtbarhed, fødsels- og kælvningsevne samt eksteriørværdien, beregnes ligeledes ud fra de forhenværende oplysninger.

Alle delindekser samles i et S-indeks. I dette indeks indgår samtlige delindekser med en vægtning, der fastlægges af raceforeningen. Endelig tillægges indekserne en økonomisk værdi således, at S-indekset er et totalt afvejet økonomisk indeks der angiver, hvor meget det pågældende dyr afviger fra racens gennemsnit. Værdien af en S-indeks enhed er opgivet til 35-40 kr. Endelig bliver der beregnet et indeks for produktion og et for de funktionelle egenskaber. De tre indekser skulle gøre det nemmere for brugeren at vælge blandt tyrene.