BAQ i Danmark

Avlsforeningen

 

Avlsforeningen blev stiftet i 1984, hvor også de første dyr blev importeret fra Frankrig. I dag tæller foreningen omkring 100 medlemmer, hvoraf nogle få er besætningsejere i Sverige, Norge, Finland og Tyskland. I anledning af racens 25 års jubilæum i Danmark udgav foreningen med økonomisk støtte fra Svend Andersen Fonden en jubilæumsbog, der grundigt beskriver racens historie igennem tiden. Bogen kan skaffes ved henvendelse til sekretariatet og er skrevet af tidligere sekretær igennem 25 år, Jens Holm Danielsen. Raceforeningen har som sit første formål, at udbrede kendskabet til racen.

Der udgives 3 årlige raceblade. Oplaget er for nærværende på 400 stk.

Raceforeningen udvælger de tyre, der skal produceres sæd efter, og som er til rådighed igennem Kvægavlsforeningen Viking Danmark.

I dette arbejde er Individprøvestationen "AALESTRUP" et centralt led. Raceforeningen tilbyder medlemmerne kåring af tyre og køer. Kåring foretages på aftalt tidspunkt forår og efterår. Raceforeningen er aktiv i  LANDSSKUET.  Udstilling vægtes højt i bestræbelserne på at markedsføre racen. For stadig at øge den avlsmæssige fremgang, har raceforeningen indgået en aftale om eneforhandling med SERSIA, Frankrig, omkring import af sæd fra de franske, afprøvede tyre.

Racen tæller i 2010 godt 1100 renracede køer og ca. 2800 renracede dyr i alt.