Nyt æresmedlem

På Blonde d'Aquitaine avlsforeningens generalforsamling blev den tidligere formand Svend Åge Hansen fra Klarup udnævt til æresmedlem, som en anderkendelse af det store arbejde han har udført for foreningen og racen generelt. Svend Åge Hansen var formand fra 1988 til 1994, hvor blonde d'aquitaines udbredelse i Danmark voksede hastigt. De første dyr blev importeret fra Frankrig i 1984, og Sved Åge Hansen var en af de første til at modtage nogle af de udvalgte kvier, og senere fulgte dyr fra både Frankrig og England.

 

Arbejdet med kvæg har altid haft Svend Åge Hansens interesse, og som ung tjente han blandt andet hos Ahlmann Lorentzen på Langholt. Her stod en af tidens kendteste SDM-besætninger, hvilket sikkert har inspireret den unge mand. I hvert fald stod der nogle få år efter en meget veldreven og højtydende malkekvægsbesætning på Romdrupholmsvej, og da der blev lagt om til kødkvæg var det stadig avlen der var i centrum. Døren hos Kirsten og Svend Åge Hansen har altid været åben for folk, der gerne ville have en blonde snak, og der er gennem årene udstillet på dyrskuer over hele landet. Utallige avlere både i Danmark og udlandet har hentet avlsmateriale i besætningen, både som avlsdyr og via de adskillige kvægavlsforeningstyre der er udtaget i besætningen.

 

 Kendtegnet for dyrene fra Klarup, som kunne bære to stednavne Nørkær og Nygården, var deres gode temperament og det høje vækstpotentiale kombineret med høje klassificeringer. Eksteriøret har også været exceptionelt, hvilket de utallige dyrskuerosetter og andre æresbeviser i hjemmet vidner om. Svend Åge Hansen har dog ved årsskiftet valgt at stoppe som aktiv avler på grund af alder, men han vil helt sikkert være at finde på dyrskuerne, hvor hans gode humør og store viden om avl, forsat vil være en stor gevinst for foreningen og racen.

 

Der var stående bifald da Jens Pedersen fra bestyrelsen overragte blomster og statuette af en blondetyr til Kirsten og Svend Åge Hansen.

Følg med på Dansk Kødkvægs hjemmeside

 

På Dansk Kødkvægs hjemmeside kan I finde mange gode oplysninger om:

Link til Dansk Kødkvæg HER!

  • Nyheder - bl.a. Nyhedsbrev fra dansk Kødkvæg
  • Arrangementer
  • Rådgivning
  • Handel
  • Statistik
  • Avl
  • Dyrskuer
  • m.m.

Blonde d'Aquitaine på Facebook

Blonde d'Aquitaine Danmark er på Facebook - følg os her